Blagdan Velike Gospe na Kamenskom 1988. godine, procesija

Blagdan Velike Gospe na Kamenskom 1988. godine, procesija

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.