Foginovo kupalište 1943. godine - Dragor (Jundra) Nikolić​ i Boško Petrović

Foginovo kupalište 1943. godine - Dragor (Jundra) Nikolić​ i Boško Petrović 

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.