Velika kavana (unutrašnjost) 1923. godine (danas Papas)

Velika kavana (unutrašnjost) 1923. godine (danas Papas)

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.