Besplatni tečaj veza 1928. godine

Besplatni tečaj veza održan od 16. do 29. siječnja 1928. godine (na slici Emilija Milić udana Lopac) pod pokroviteljstvom "Singer" šivačih strojeva

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.