Josipa Lopac udana Žigo i sjena fotografa 18. kolovoza 1958. godine na kupanju na Korani

Josipa Lopac udana Žigo i sjena fotografa 18. kolovoza 1958. godine na kupanju na Korani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.