Djed Mraz 1956. ili 1957. godine u Štampariji Ognjen Prica

Djed Mraz 1956. ili 1957. godine u Štampariji Ognjen Prica 
Djed Mraz je Slobodan Jovanović, a na slici još su Zvonka i djeca, Gordana i Eva

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.