Fiat Rudolfa Kreizla i operne pjevačice Drage Hauptfeld

Fiat Rudolfa Kreizla i operne pjevačice Drage Hauptfeld (1881. - 1952.), kći poznatog tiskara Dragutina Hauptfelda, Zajčeva učenica koji joj je kao svojoj najboljoj učenici posvetio jednu kompoziciju. Postala je u svijetu poznata kao koloraturna pjevačica a angažirana je u Beču, Olomucu, Weimaru i Reichenbergu. Na početku 1910. godina nastupala u Karlovcu.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.