Na stubištu dvorca Turk-Mažuranić

Mladi uzvanici na stubištu dvorca Türk-Mažuranić koji gleda prema rijeci Kupi na vjenčanju Božidara Mažuranića s Irenom pl. Türk od Karlovca grada 20. travnja 1914.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.