Kupalište na Korani

Evo jedan zgodan primjer kako se početkom 20. st. uživalo uz rijeku Koranu: Hrvatsko trgovačko družtvo „Merkur“ podružnica u Karlovcu priredjuje u nedjelju 6. kolovoza o. g. u gradskom kupalištnom perivoju veliku pučku svečanost uz sudjelovanje domaće glazbe 96. pješačke pukovnije, pjevačkog sbora Merkura iz Zagreba te vlastitog tamburaškog sbora. Društvo će nastojati, da upriliči ovu pučku svečanost što ljepše, te su pripreme za nju velike. Uz vatromet, koji će se izvadjati na protivnoj obali Korane, biti će vožnja u razsvietljenim čamcima, te pjevanje i tamburanje u ladjicama, nabacivanje korijandolima i zmijama, i drugih sgodnih šala. Poslie vatrometa bit će ples na posebno udešenom i sagradjenom prostoru. Kupalištni perivoj razsvijetlit će se mnogobrojnim lampionima i okititi trobojkama, a na više mjesta smjestit će se sjenice za slastičare, točenje pića i jestvine. Omnibusi i fijakeri stajat će pred velikom kavanom za prevoz obćinstvu, a daljni razpored oglasit će se plakatima. Čisti prihod namienjen je dobrotvornoj svrsi – zakladi Franje Josipa za podupiranje bolestnih trgovačkih namještenika. Početak točno u 5 sati poslije podne. Odbor. ("Glasonoša", 30. srpnja 1905.)
Pripemila Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.