VAGA

Pobjednik dječje Vage Ivica Čorak - nagrada pony bicikl. U pozadini: Boris Licitar Lic, Vlado Kolarić Kole, Vatroslav Slavnić Buco, Mladen Stubljar.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.