Kupa

„Glasonoša“ 11. srpnja 1909. godine javlja da je na kupskoj obali kraj kuće g. Baraka, nastojanjem gradskog inžinira Valerijana Riesznera, započeta izgradnja električne sisaljke koja će služiti za vuču vode iz rijeke Kupe. Sisaljka izbacuje vodu u visinu od 20 m, a za jedan sat i 30 minuta napunit će vodom kola za polijevanje ulica. Zrinski trg i obližnje ulice polijevat će se izravno cijevima iz sisaljke. Naročita važnost sisaljke je u slučaju požara, jer se vatrogasne cijevi mogu spojiti sa sisaljkom koja u jednom času može iz Kupe podići jedan hektolitar vode. Nad sisaljkom je podignuta ukusna kućica u narodnom hrvatskom stilu prema nacrtu gradskog mjerničkog pristava g. Gjitete. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.