Fotografija sa vjenčanja Alme i Vilka Hoffmann 1931.

Alma i Vilko Hoffmann na dan vjenčanja u lipnju 1931. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.