Svadbeno putovanje Alme i Vilka Hoffmann u Dubrovniku 1931.

Svadbeno putovanje Alme i Vilka Hoffmann u Dubrovniku u lipnju 1931. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.