Deseta godišnjica braka Alme i Vilka Hoffmann 1941.

Deseta godišnjica braka Alme i Vilka Hoffmann 1941. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.