Kranjski bastion - pogled na Banska vrata

BAZNI 3D model Karlovca prema tlocrtu iz 1783 godine - Kranjski bastion - pogled na Banska vrata (hauptwache) - model banskih vrata napravljen prema diptihu V. Župančića “Stara gradska vrata” i nacrtu mosta i stražarnice iz 1785. (snimio A. Gnab - državni arhiv u Budimpešti.) Također se vidi Herbersteinova kapela sv. Josipa čiji je tloct točan. Izgled na renderu je proizvoljan ali se bazira na grafici “majstorski list” iz 1809. Nigdje za sada nisam uspio naći nacrte. (podaci iz knjige prof. Radovana Radovinovića“Stari Karlovac - ulice, kuće, ljudi” iz 2010., str. 33 - 35 )

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.