Banski bastion - spomenik NOB

BAZNI 3D model Karlovca prema tlocrtu iz 1783. godine - Banski bastion - spomenik NOB i pomalo čudan način ulaska u današnju Radićevu ulicu.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.