Bašta JNA 1973.

1973. godine u Bašti JNA: Čordašev, Vidović, Čadež i Ksenija Kuba

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.