VIS Sjene 1969.

VIS Sjene 1969.: Zdravko Galović - bas gitara, Boško Milanković - gitara, Zvonimir Šubat - gitara, Vladimir Pajić - bubnjev

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.