Vozačka dozvola ratnog fotografa Alfonsusa Šibenika

Vozačka dozvola ratnog fotografa Alfonsusa Šibenika (kommadant der autotruppen)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.