Prestanak opće opasnosti - Korzo 1995.

7. kolovoza 1995. u ponedjeljak u 19 sati oglašen je prestanak opće opasnosti za Karlovac.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.