Na Banijanskom mostu

Jelka Simić rođena Vugrinec na Banijanskom mostu vozi u kolicima Boženu Simić 1934. godine (u pozadini teta Štefica Vugrinec)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.