Krojač Ivica Tomašić sa kćerkama Jasminom i Ivanom

Krojač Ivica Tomašić sa kćerkama Jasminom i Ivanom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.