Učiteljica Katica Tutek s učenicima

Učiteljica Katica Tutek s učenicima, stoje slijeva: Željko Godek, Marijan Paladin, Željko Mareković, Mario Volović, čuče; Marijan Jurmić, Vladimir Balgavi i Josip Vuljanić - Čarli.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.