Obitelj Očko 1916. godine

Natporučnik c. i kr. 70 pukovnije Stjepan Očko i Oliva Korais ud. Očko sa djecom Božidarom i Vericom Očko 1916. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.