Verica i Božidar Očko sa majkom Olivom Korais Očko i ocem natporučnikom c. i kr. 70 pukovnije Stjepanom Očkom 1917. godine

Verica i Božidar Očko sa majkom Olivom Korais Očko i ocem natporučnikom c. i kr. 70 pukovnije Stjepanom Očkom 1917. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.