Hokej 1957.

S lijeva na desno: Čedo Komljenović, Dejan Dejanović, Marijan Stipaničić, Klasić, Vjekoslav Katušin ?, Štalter ( Pišta), Simić Boris, Francek Škrabec, Vlado Martinković, Vlado Rustija, Emil Adlešić, Rajko Lesić, Boris Žugelj i Joško Sabolić.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.