Ispod terase Hotela Korane

Parkiralište za bicikle i motore ispod terase Hotela Korane na "tri ploče"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.