Na Grobniku 1987.

Karlovčani na Grobniku 1987. godine - Darko Katušin i Tihomir Ožvald - Tićo

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.