Na Foginovom kupalištu 1965.

Na Foginovom kupalištu 1965. godine - Slavica, Vesna i Ljubica

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.