Ivana Banfić u Karlovcu 1992.

Ivana Banfić u Karlovcu 1992.​ godine povodom akcije "Za osmjeh na dječjem licu"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.