Mali nogomet - ekipa "Cafe Džafer" 1988./1989.

Mali nogomet - ekipa "Cafe Džafer" 1988./1989. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.