Štamparija Ognjen Prica - dvobojni offset 1975.

Štamparija Ognjen Prica - dvobojni offset ddr strojar Mirosalv Medarić i pomoćni radnik Joso Tomljenović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.