Mali nogomet - 1983., Ekipa " Tik tak - 047"

Mali nogomet - 1983., Ekipa " Tik tak - 047": Janjanin, Filipi, Primužak, Busić, Mrđenović 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.