Sestre Sorko - Dragica i Anica 1934.

Sestre Sorko - Dragica i Anica 1934. godine na Banijanskom mostu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.