Talijanska konjica na Korzu 1942.

Talijanska konjica na Korzu 1942. godine - Na bijelom konju je talijanski konjanički časnik Renzo Talluto, konj se zove Altea. Renzo je bio zaručen sa jaskankom Nadom Karas koju su partizani streljali u šumi kraj Jastrebarskog. Renzo je umro 2008. godine i skoro svake godine je dolazio u Jasku. Ime konjaničke postrojbe je 12. Rgt. Cavalleggeri di Saluzzo. Fotografiju i priču ustupio Vladimir Karas

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.