Dan žena 1960. u tvornici Josip Kraš

Dan žena 1960. u tvornici Josip Kraš: Kurija, Pavlović, Mesarić, Sušić i Krpanec

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.