"Stara" bolnica na Dubovcu 1954. - održavanje vrta

"Stara" bolnica na Dubovcu 1954. - održavanje vrta

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.