Dečki iz Cesarčeve ulice 1955. na Korani

Dečki iz Cesarčeve ulice 1955. na Korani - braća Došen i Željko Antić (Miro, Željko i Jove)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.