Tvornica Kordun (LAV) 1959.

Tvornice Kordun iz 1959. godine. Tada se zvala “LAV” i proizvodila pribor za jelo na lokaciji sadašnjeg Gavranovića u Primorskoj ulici. Za strojem (“frikcion preša”)  je gospođa Ema Majetić sa Dubovca

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.