Novi centar sredinom 1970.-tih

Novi centar sredinom 1970.-tih, tržnica, Ulica Tina Ujevića, centralna garaža....

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.