Foginovo kupalište 1937. - u čamcu dr. Ivan Ribar

Foginovo kupalište 1937. - u čamcu dr. Ivan Ribar (krajnje desno)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.