Karlovačka dvorišta 1930.-tih (kolor dijapozitiv star 85 godina)​​

Karlovačka dvorišta 1930.-tih (kolor dijapozitiv star 85 godina)​​

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.