Marija Sviben, 5. svibnja 1936. godine u šetnji Radićevom ulicom

Marija Sviben, 5. svibnja 1936. godine u šetnji Radićevom ulicom (kasnije udana za Franju Mikšića)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.