Jurica i Ivo (Lola) Ribar na tenisu u Karlovcu 1937. godine

Jurica i Ivo (Lola) Ribar na tenisu u Karlovcu 1937. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.