Karlovačke šnajderice na školovanju u Zagrebu 1932. godine (druga s desne strane - Marija Sviben)

Karlovačke šnajderice na školovanju u Zagrebu 1932. godine (druga s desne strane - Marija Sviben)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.