Maturantice učiteljske škole na kupanju na Korani 1952.

Maturantice učiteljske škole na kupanju na Korani 1952. godine - stoji (danas učiteljica u mirovini), Dragica Cavrić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.