Ana Lebarić, rođena Javurek, učiteljica, 1930. godine

Ana Lebarić, rođena Javurek, učiteljica, Karlovac 1930. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.