Kupanje na Korani 1945. godine - dečki s "gradskog"

Kupanje na Korani 1945. godine - dečki s "gradskog", stoje: Mirko Cepanec, Kozlovski, Berislav Jakšić a sjede Toma Agreš i Ivan Jurković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.