Stoljetna poplava 1939. - Banija

Stoljetna poplava 1939. - Banija, Kolodvorska ulica (danas Ulica Ante Starčevića)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.