Sportska redakcija Radio Karlovca 1992.

Sportska redakcija Radio Karlovca 1992. godine - Zdenko Vanjaček, Marijan Bakić, Tomica Belavić, Frane Smojver i Josip Perković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.